Bura III  2004-2005
184 x 266 x 150 cm
Médula de rattan
Colección: Fundació La Caixa, Barcelona